باربری کامیون بار دارنده برترین خدمات


حمل و جابه جایی بارهای کوچک و اثاثیه منزل با وانت نیسان در تهران و شهرستان های ایران

حمل و جابه جایی بارهای کوچک و اثاثیه منزل با وانت نیسان در تهران و شهرستان های ایران

شرکت باربری در راستای تکمیل خدمات خود و انجام انواع حمل و نقل از بارهای کوچک داخل شهری تا بارهای مختلف به خارج از کشور جابه جایی بار توسط وانت نیسان را نیز به خدمات خود اضافه کرد

 

ارائه خدمات توسط وانت نیسان

1- درخواست ماشین و کارگر به صورت آنلاین

2- ضمانت بار شما و تحویل آن به سلامت

3- بیمه بار شما حتی برای مسیر های کوتاه

4- حمل بار داخل تهران و شهرستان ها

5- حمل بار از شهرستان ها به تهران و بلعکس

6- کسب رضایت شما در هر حمل

7- تخفیف 10 درصدی در حمل بار اول در صورت درخواست توسط سایت یا اپلیکیشن

8- پرداخت 10 درصد نقدی حمل بار در صورتی که معرف شما باشید

9- و به زودی مشاهده مسیر حمل بار خود در تهزان و مسیر های بین شهری و حتی خارج از کشور

 

دیگر جابه جایی کار سختی نیست تا وقتی که باربری خودش بسته بندی می کند بار می زند و تخلیه می کند و می چیند